About European Pathfinders

European Pathfinders platforma ļauj Senior Plus iesaistītajām organizācijām parādīt ar pieaugušo izglītību saistītās mācību iespējas, kas var tikt kombinētas ar vietējo vai starptautisko brīvprātīgo darbu. Platforma apkopo informāciju par vietējām organizācijām un projektiem, kas vēlas pie sevis uzņemt seniorus brīvprātīgajā darbā uz noteiktu laika periodu, bez jebkādiem ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem. Potenciālajiem brīvprātīgajiem būs piekļuve E-Portfolio sistēmai, kas izveidota Senior Plus projekta gaitā. Tā dos iespēju pašiem izveidot savu profilu potenciālajam brīvprātīgajam darbam. Balstoties uz European Pathfinders platformā eošo informāciju, sistēma spēs kombinēt pieprasījumus, piedāvājumus un senioriem pieejamās apmācības/sagatavošanu. Tā atlasīs brīvprātīgajam atbilstošākās pieejamās sagatavojošās un brīvprātīgā darba organizācijas. Platformas lietotājs pats varēs vadīt šo procesu, paplašinot meklēšanu, pieprasot platformai parādīt papildiespējas. Pateicoties projekta partneru kopējam darbam, šīs opcijas būs pieejamas vairākās valodās.